Förlängt sångförbud…

Uffebyxan har efter dagens återbesök hos sång/röst/halsspecialisten blivit belagd inte bara med förlängd sjuksrivning gällande sång fram t.o.m. sista oktober, utan även talförbud i en vecka.

Således avbokas alla spelningar (satta och preliminära) med omedelbar verkan.

Ni som vill maila ett ”krya på dig” gör det på uffe@abramisbrama.com