Den engelska är på igen?

In från vänster har vi fått ett licencavtal skickat till oss från labeln (Sweden Rock Records formely known as Record Heaven) för den platta på engelska som vi spelade in hösten 2001.